Tjänster

Samtalsterapi

12-stegssamtal                                                    

Starta-om-samtal för de utbrända och de som gått "in i väggen" 
och för drog-, spel-, sex- mat- & shoppingmissbruk och särskilt 
för oroliga anhöriga.
1987 blev jag klar med min utbildning till 12-stegsterapeut. 
Alltsedan dess har jag arbetat med missbruk på behandlingshem 
mest med ungdomar och unga vuxna. 
I min privatpraktik som jag haft sedan 1990-talet har jag mest 
arbetat med vuxna.
Arvode 400 Skr + moms per 50 min  
Arvode ungdomar tom 22 år 300 Skr + moms per 50 min

Psykoterapisamtal, steg 1 

Hösten 2004 blev jag klar med min utbildning i Psykoterapi steg 1 
och öppnade privatpraktik. Sedan dess har jag arbetat mest 
med vuxna personer. 
Jag har handledning och egensamtal.
Arvode 400 Skr + moms per 50 min  
Arvode ungdomar tom 22 år 300 Skr + moms per 50 min

Personlig utveckling –  stöd, konsult och handledare 

Familjevård och God man för ensamkommande barn

Sedan 1978 har jag och min familj haft FAMILJEHEM fram till 2013, 
35 fantastiska år med ca 135 arvoderade placeringar av barn, 
tonåringar, unga vuxna och familjer. 
Jag har arbetat med många olika kommuner och privata företag 
och fått delta i många intressanta och lärorika vidareutbildningar. 

Som Familjehem har jag och min man deltagit i 
handledningsgrupper och i vissa fall har familjen fått egen 
handledning.
Sedan januari i år är jag GOD MAN för några "ensamkommande barn". 
Det är ett mycket speciellt uppdrag som ger mig nya insikter 
om mänskligt lidande och interkulturella krokar. 
Men det ger mig också spännande utmaningar och nya kunskaper när 
jag nu lotsar barnen in i vårt samhälle. Att möta dessa barn är 
härligt och ger mig mycket glädje.
Arvode 400 Skr + moms per 50 min  
Arvode ungdomar tom 22 år 300 Skr + moms per 50 min

Kulturarbete och föreläsare

Dramatiker, skribent, regissör, kulturinformatör, kulturarrangör, scripta och radiopratare

Jag har arbetat som Informationschef på Stockholms Stadsteater och 
Kongresskommissarie på internationella kongresser på 70- och 
80-talen.
Jag har skrivit facklitteratur, dramatik, tidningsartiklar, 
regisserat och producerat musikteater, musikaler och farser, 
varit scripta på SvT och Morgonpratare på Radio Sörmland.
Just nu skriver jag på en bok, RÖR INTE MINA VINGAR - bearbetar 
ett musikdramatiskt teaterstycke för hela familjen - KUNGEN 
OCH STRYKPOJKEN - letar i och skriver om min SLÄKTHISTORIA, 
skriver dag-bok- BLOGGAR mm.
Arvode enl överenskommelse

Föredragshållare och seminariearrangör

Sedan 1980-talet har jag varit och är föredragshållare i bl.a. 
personlig utveckling, Härskartekniker, Kroppsspråk och 
Jämställdhet i Sverige, Ryssland, Baltikum och i Finland.
Arvode enl överenskommelse, kontakta mig